آیتم هایی که از طریق دکمه یا ریموت توسط گیم مستر یا پلیر قابل کنترل میباشد. مانند درب مگنتی که با فشردن دکمه یا وارد کردن رمز در کیپد باز میشود یا دستگاه خنثی کننده بمب که به صورت الکترونیکی با جابجا کردن دکمه ها فعال یا غیرفعال میشود.

نمونه ها