طراحی ، ساخت و اجرای تخصصی صفر تا صد اتاق فرار

مراحل ساخت و اجرای اتاق فرار

بازدید از محل

ایده پردازی اولیه

سناریو سازی

طراحی معما

طراحی دکور

طراحی اکت

طراحی ادوات برقی و الکترونیکی

طراحی ادوات مکانیکی

ساخت و اجرا

بازدید از محل

در گام نخست ارزیابی لوکیشن مورد نظر جهت طراحی سناریو و مپ کلی بازی اهمیت بسیاری دارد.

ایده پردازی اولیه

با توجه به فضای در نظر گرفته شده , ایده اولیه و سبک و نقشه(Map) بازی داده شده که روایت کننده موضوع اصلی سناریو میباشد.

سناریو سازی

پس از تایید اولیه ایده , سناریو نسبت به مپ (نقشه) و با در نظر گرفتن جزییات و آیتم های بازی طراحی می شود که شامل آغاز , پایان و روند بازی میباشد.

طراحی معما

با توجه به سناریو ساخته شده معماهای مرتبط با آن نسبت به روند بازی طراحی شده که شامل معماهای انتخابی میباشد.

طراحی دکور

با در نظر گرفتن موضوع سناریو دکوراسیون داخلی طراحی شده که شامل دیوارکشی , نورپردازی , چیدمان معما و آیتم های بازی میباشد.

طراحی اکت

اکت ها با توجه به سبک و ژانر و داستان بازی پس از ساخت دکور و معما طراحی و به بازی اضافه میشود.

طراحی ادوات برقی و الکترونیکی

سیم کشی , نصب دوربین , ساخت کلید و صفحه ی کنترل بازی (گیم مستر) و آیتم های برقی متناسب با دکور بازی.

طراحی ادوات مکانیکی

آیتم های متحرک یا مکانیکی بازی که نسبت به سناریو معما و دکور طراحی میشود که توسط اپراتور یا پلیر قابل کنترل میباشد. 

طراحی ادوات برقی و الکترونیکی

بازدید از محل

ساخت و اجرا

بازدید از محل

به اندازه یک تماس با شما فاصله داریم

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید