بازدید از محل

اولین کار برای ساخت اتاق فرار بازدید از محل و محاسبه متراژ محیط برای اجرای بازی میباشد.

ایده پردازی اولیه

نسبت به متراژ و فضای مورد نظر ایده و طرح اولیه نوشته و بررسی میشود

سناریو سازی

پس از ایده ، سناریو در ژانر مورد نظر گفته شده و پس از تایید تصویب میگردد

دکور

با توجه به سناریو ی تایید شده ، دکور بازی ساخته شده و آیتم های مورد نظر جایگذاری میشود

معما

معما ها مرتبط با سناریو و دکور اعمال شده که میتواند به شکل های مختلف باشد(سریالی،دیداری،شنیداری،لمسی)

اکت

اکت بازی با توجه به سناریو و محیط بازی به صورت پیش فرض چیده میشود که قابلیت تغییر یا اضافه،کم شدن آن میباشد

ادوات برقی و الکترونیکی

ادوات برقی مانند سیستم صوتی و دوربین، برق کشی،پنل کنترل گیم مستر و آیتم های الکتریکی مانند درب مگنتی یا کیپَد (Keypad) ساخته و نصب میشود

ادوات مکانیکی

آیتم های مکانیکی مانند باز شدن اتوماتیک درب یا حرکت دادن اشیا یا معماهایی که با حرکت پلیر ها تغییر میکنند نصب و جایگذاری میشود

اجرا

در آخر زمانی که تمام آیتم ها ساخته و نصب شد بازی را به صورت تستی اجرا کرده و باگ گیری و رفع اشکالات انجام میشود در نهایت آموزش و تمرین های اکت صورت می‌گیرد