پس از ساخت دکور،برقکاری اتاق فرار انجام شده که نسبت به سناریو و دکور به بهترین شکل قرار میگیرد و شامل چندین بخش میباشد

 سیستم روشنایی ، سیستم صوتی ، آیتم های مکانیکی ، دوربین و DVR ، کنترل پنل گیم مستر ، آیتم های برقی و الکترونیکی  

خدمات تخصصی برقکاری صنعتی و ساختمانی اتاق فرار

سیستم روشنایی

سیستم صوتی

آیتم های مکانیکی

آیتم های برقی و الکترونیکی  

دوربین و DVR

کنترل پنل گیم مستر