تعمیرات انواع لوازم و آیتم های برقی الکترونیکی و مکانیکی آسیب دیده یا معیوب توسط تیم دارک ویژن به صورت تخصصی اجرا خواهد شد.