طراحی اتاق فرار به صورت آماده یا سفارشی انجام می شود

طرح آماده

طرح هایی که گروه دارک ویژن از پیش طراحی کرده و شامل سناریو،دکور،معما،اکت میباشد به صورت کامل و آماده برای ساخت در دسترس شما قرار میگیرد

سفارشی

با توجه به خواسته یا ایده ی شما سناریو طراحی شده و هر بخشی را میتوانید به صورت دلخواه تغییر داده اعم از دکور،معما،اکت و سناریو
در واقع ایده ی خام و اولیه شما را به یک طرح کامل و کلی تبدیل خواهیم کرد

اسکیپ روم اصولی

یک بازی خوب بازی است که به تمام نکات آن توجه چشمگیری شده باشد و آیتم های بازی متناسب با سناریو ساخته شده باشد
به طور مثال
منطق و هدف سناریو
فضاسازی مناسب با سناریو
معما های مرتبط با سناریو
اکت بازی روایت کننده سناریو
نورپردازی با توجه به مسیر سناریو
موزیک مناسب نسبت به سناریو
و در آخر اجرای به موقع نور و اکت و همچنین موزیک